Bij een eerste afspraak hoort ook altijd een intakegesprek. Dit gesprek is om elkaar wat beter te leren kennen en noodzakelijk om lichamelijke klachten helder te hebben voor mij als masseur en om te onderzoeken of er eventuele, al dan niet lokale, contra-indicaties zijn voor het geven van een massage. Een contra-indicatie wil zeggen dat het geven van een massage (plaatselijk of op dat moment) niet mogelijk is. Meer informatie over contra-indicaties vind je hier. Dit gesprek gaat aan de hand van een formulier dat we ook alle twee zullen ondertekenen. Daarna volgt de behandeling.