De heilzame werking van massage is al zo oud als de weg naar Rome, ouder zelfs. In het verre Oosten, rond 3000 voor Christus, werden massages al toegepast. Ook Egyptenaren en de oude Grieken pasten massage toe. De oude beschavingen die de bakermat zijn geweest voor de hedendaagse beschaving, waren niet voor niets al bezig met massages, want het werkt.

Maar wat is massage eigenlijk?

Massage is een variatie van handgrepen die op een ontbloot en ontspannen lichaam of lichaamsdeel wordt toegepast. 2015-12-30-12-51-58Het doel van een massage is om je lichamelijke conditie te behouden, te verbeteren en/of te verzachten. Door het masseren worden afvalstoffen, die vermoeidheid, pijn en kramp veroorzaken, uit de spieren gewreven en gedrukt. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding van de spieren, waardoor de stofwisseling op een betere manier wordt beïnvloed. Doordat je al je gedachten even helemaal los kunt laten, heeft de ontspanning en de rust een heilzame werking op de geest.